Takfîr na Ašâ`irah?

Takfîr na Ašâ`irah?

Govornik: Šajkh Muhammad bin `Umar Bâzmûl

Izvor:

Pitanje: Neki ljudi čine Takfîr na Ašâ`irah, a njihovi argumenti su govor Ibn Qudâme u “al-Mughnî” i al-Harawî. Šta vi smatrate o tome?

Odgovor: Učenjaci smatraju da su Ašâ`irah Ahl-ul-Bid`a. Kada je Muhammad bin `Alî as-Sâbûnî napisao članke da su Ašâ`irah Ahl-ul-Sunnah, pobili su ga Šajkh al-Fawzân i Šajkh Ibn Bâz.

Ašâ`irah su zaključno Ahl-ul-Sunnah u onome u čemu se slažu sa Ahl-ul-Sunnah, a nisu Ahl-ul-Sunnah u onome u čemu se razlikuju od Ahl-ul-Sunnah. Oni su rekli da su Ašâ`irah Ahl-ul-Bid`a u onome u čemu se razlikuju od Ahl-ul-Sunnah. Nisu dakle učinili Takfîr na njih. Da, može se reći da oni imaju teorije koje su nevjerstvo, ali oni na njih nisu učinili Takfîr.

Njihovo stanje je kao i stanje ostalih Ahl-ul-Bid`a; ne treba činiti Takfîr na njihove pojedince prije nego što im se uspostavi dokaz i otklone njihove sumnje – a Allâh zna bolje. Studenti ne trebaju biti ekstremni i ulaziti u pitanja Takfîra. Kada su ove stvari u pitanju oni trebaju upućivati na velike učenjake, na što je ukazao autor na početku teze kao i ja – a Allâh zna bolje.