Tajammum zdravstvenog osoblja kojem skidanje zaštitnog odijela predstavlja poteškoću

al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Pitanje: Da li je onima koji tretiraju pacijente corone dozvoljeno uzeti tajammum za namaz ukoliko im skidanje zaštitnog odijela predstavlja poteškoću?

Odgovor: Ukoliko nisu u stanju skinuti zaštitna odijela ili će im naškoditi da ih skinu, neka klanjaju u stanju u kojem se nalaze.