Tahijjat-ul-Masdžid nakon kratkoga napuštanja džamije

Autor: `Allâmah `Abdur-Razzâq `Afîfî

Izvor: Fatâwâ wa Rasâ’il Samâhat-iš-Šajkh `Abdur-Razzâq `Afîfî, strana 413

Pitanje: Da li se mora klanjati Tahijjat-ul-Masdžid (dva Rekata nakon ulaska u džamiju) u slučaju da se nakratko izađe da se nešto brzo obavi?

Odgovor: Ako čovjek izađe iz džamije da nešto brzo obavi a ne zadrži se dugo, kao na primjer da priča sa osobom izvan džamije ili da pije vodu izvan džamije, nije ih dužan klanjati kada se vrati u džamiju. Ovo kažu čak i oni koji smatraju da je Tahijjat-ul-Masdžid obavezno klanjati.