Tafsîr Qur’âna sa slikama

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li su dozvoljene slike datuline opne i končića na njenoj košpici kod âjeta u kojima se spominju, da bi se na taj način to lakše shvatilo i objasnilo laicima?

Odgovor: Ne, ilustrirano tumačenje Qur’âna nije dozvoljeno. To nije dozvoljeno. Značenje je poznato ljudima, a sva hvala pripada Allâhu. Ljudi nisu glupi. Oni znaju šta je to ukoliko im se objasni usmeno, i to je dovoljno. U protivnom će se ljudi početi igrati sa tafsîrom Qur’âna, kao što je to slučaj sa tafsîrom Tantâwîja Džawharîja. On je pun slika koje navodno pojašnjavaju stvari. To je pogrešno i nije dozvoljeno.