Tada se čita Indžîl

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je učenjaku dozvoljeno čitati Indžîl (Evanđelje) – da bi na taj način pobijao kršćane?

Odgovor: Ukoliko se radi o učenjaku i specijalisti koji ga čita da bi pobijao kršćane, to je dobro. To dakle mora biti učenjak i specijalista, a ne neko ko ga čita da bi saznao ili naučio šta u njemu piše. On mora biti učenjak i specijalista.