Tada je u redu držati predavanja u džamijama Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za podučavanje i pozivanje u vjeru u novotarskim džamijama ili centrima?

Odgovor: Poželjno je pozivati u vjeru u džamijama sljedbenika Sunneta. Ukoliko međutim ode kod novotara da im održi govor, pojašnjavajući Sunnah i opasnosti novotarija – to je dobro. To je dakle dobro ukoliko ima mogućnost da pojasni Sunnah. Ukoliko će međutim pričati o nečemu što oni žele i hoće, neka ne ide tamo.