Tada imâm treba koristiti mikrofon

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

Danas je moderno da imâm koristi mikrofon iako iza njega klanja samo nekoliko ljudi. Ova osoba ne treba koristiti mikrofon. Njegov glas je dovoljan ako iza sebe ima samo jedan, dva ili tri saffa. Ne predstavlja međutim problem da zadnji dio džamije ima zvučnike ukoliko je džamija toliko velika da klanjači u zadnjim saffovima ne čuju imâma. Sve ovo zahtijeva novi aranžman, ako razmislimo o tome kako Sunnah treba razumjeti.