Tabarruk se jedino može činiti preko Allâhovoga poslanika

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Čovjek mi je rekao da želi činiti Tabarruk (tražiti blagoslov/berićet) preko mene. Rekao sam mu da to nije dozvoljeno, nakon čega je njegov argument bio da su ashabi رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم činili Tabarruk preko Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. Zatim je rekao da će činiti Tabarruk preko mojih dobrih djela. Da li je tačno to što je rekao?

Odgovor: To je specifično za Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. Tabarruk preko nečega što je bilo na tijelu Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, kao što je pljuvačka, znoj, dlaka ili odjeća – je specifično za Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. Nije dakle dozvoljeno činiti Tabarruk preko nekoga drugog. Ashabi nisu činili Tabarruk preko Abû Bakra, `Umara, `Uthmâna i `Alîja. Oni nisu činili Tabarruk preko ashaba Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – a oni su najbolja generacija ummeta.