Svrha spajanja peta u namazu i neosnovanost onoga što rade neuki

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

Pitanje: Željeli bismo da pojasnite ispravan šerijatski propis vezan za spajanje stopala klanjača sa stopalima osobe koja klanja pored njega.

Odgovor: Kada bi ashabi رَضِيَ اللهُ عَنْهُم stajali u saffu, njihove pete su bile spojene sa petama klanjača pored njih, kao što su i njihova ramena bila spojena sa ramenima klanjača pored njih –  i to iz dva razloga:

1 – Da bi saffovi bili ravni

2 – Da bi praznine bile popunjene

Spajanje peta samo po sebi dakle nije cilj, nego sredstvo do cilja – a cilj su ravni i popunjeni saffovi. Ovim se pojašnjava neosnovanost onoga što neki ljudi danas rade, a to je da šire noge da bi spojili svoje pete sa petama susjednih klanjača. To nema osnovu. Ashabi nisu širili svoje noge da bi spojili svoje pete sa petama susjednih klanjača, nego su stajali kompaktno i zbijeno – tako da su im pete bile spojene sa petama susjednih klanjača. Neki ljudi su međutim nepažljivi pri shvatanju značenja tekstova, jer nije moguće da je ispravno značenje da noge trebaju biti spojene a gornji dijelovi tijela razdvojeni. To nije moguće i to niko ne govori.