Svojstva životinje koju je dozvoljeno zaklati za `Aqîqu i Qurbân

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koja svojstva mora imati životinja koja se kolje za `Aqîqu i treba li meso podijeliti na tri dijela – kao prilikom klanja Qurbâna?

Odgovor: Propisi `Aqîqe su potpuno isti kao i propisi klanja Qurbâna; ovca mora biti stara najmanje šest mjeseci, koza godinu dana, krava dvije godine – a deva pet.

Životinja ne smije imati nedostatke – na način da je slijepa, hroma, bolesna ili stara.

Što se mesa tiče, Sunnah je podijeliti ga na tri dijela; trećinu ostaviti sebi i svojoj familiji, trećinu udijeliti kao Sadaqu – te trećinu dati najmilijima i rodbini.