Svjetlo između dva kamena

Govornik: Šajkh `Abdus-Salâm bin Bardžas Âl `Abdil-Karîm (umro 1425)

Izvor: al-Džarh wat-Ta`dîl `indas-Salaf, strana 40-42

Pronašao sam fantastično i lijepo pravilo o tome ko se može nazivati “Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah”. To pravilo je napisao jedan od imâma Ahl-us-Sunnah i istinskih ljudi Sunneta, čovjek koji se suočio sa Ahl-ul-Bid`a: Imâm Abû Muhammad al-Hasan bin `Alî al-Barbahârî. On je to pravilo spomenuo u svojoj knjizi “Šarh-us-Sunnah” na slijedeći način:

“Muslimanu nije dozvoljeno reći da osoba slijedi Sunnah, sve dok ne bude znao da on posjeduje sva svojstva Sunneta. Ne treba govoriti da je on sljedbenik Sunneta prije nego što bude posjedovao sav Sunnah.” [Šarh-us-Sunnah (57)]

Ovakva osoba dakle zaslužuje da se naziva “Ahl-us-Sunnah”.

Pa ukoliko bi neko rekao da su Ašâ`irah od Ahl-us-Sunnah, slagao je i izmislio. On se treba bojati Allâha تَعَالَى. Onaj ko želi reći da osoba pripada Ahl-us-Sunnah mora prvo znati da on slijedi Sunnah i Ahl-us-Sunnah. Ovo je vrijeme iskušenja kada je u pitanju Allâhova عَزَّ وَجَلَّ vjera. Mnogi ljudi govore da slijede Sunnah, ali kad zagrebeš površinu vidiš kako odbacuju Sunnah u mnogim pitanjima.

Obavezno je biti oprezan i potvrditi. Hudhajfah bin al-Jamân رَضِيَ اللهُ عَنْهُ je stavio dva kamena jedan na drugi i rekao:

“Vidite li svjetlo između ova dva kamena?” Rekli su: “Abû `Abdillâh! Vidimo samo malo svjetla između njih”. Hudhajfah je rekao: “Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, novotarije će prevladati – tako da će se istina samo moći vidjeti kao svjetlo između ova dva kamena. Tako mi Allâha, novotarije će se raširiti do te mjere da će onaj ko napusti novotariju biti optužen da je napustio Sunnah!” [aš-Šâtibî, al-I`tisâm (1/127)]

Kunem se Allâhom da su njegove رَضِيَ اللهُ عَنْهُ riječi potpuno u skladu sa našim vremenom. Da nas Allâh zaštiti od svega zlog.