Svjedoci za razvod

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

 

Pitanje: Moraju li svjedoci biti prisutni razvodu braka?

Odgovor: Da, To je Sunnah. Sunnah je da dva svjedoka budu prisutna razvodu braka, kao što prisustvuju i sklapanju braka. To se prenosi u Sunanu Abû Dâwûda od `Imrâna bin Husajna رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.