‘Sve je to od Šajtâna’

‘Sve je to od Šajtâna’

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji propis važi za farbanje brade u crno, te za njeno kraćenje i oblikovanje?

Odgovor: Sve je to zabranjeno. Bradu nije dozvoljeno farbati u crno, ni sjeći niti je kratiti. Ona nije teška; nismo vidjeli nikoga sa tako teškom bradom da se ne može podići. Sve je to od Šajtâna.

Bradu dakle treba ostaviti da bude onakva kakva je. Nije dozvoljeno farbati bradu u crno. Dozvoljeno ju je međutim farbati u drugu boju, dok postoji zabrana za crnu boju. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je rekao:

غَيِّرُوا هَذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

“Izmijenite to nečim ali izbjegavajte crno.” (Muslim 2102, Abû Dâwûd 4204 i an-Nasâ’î 5076)