“Sve je greška vladara”

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Kada kažeš nekim ljudima da je ono što je zadesilo muslimane – bez obzira da li se radi o nepravdi vladara, slaboj opskrbi ili nekoj drugoj nedaći – rezultat njihovih grijeha i da je spas u bogobojaznosti, nekima se naježi koža i kažu da su vlade razlog naših nesreća i da će sve biti dobro ako se zamijene. Šta vi kažete o tome?

Odgovor: To je bez sumnje neuko rečeno. Vladari imaju svoje dužnosti kao što i građani imaju svoje dužnosti, a niko neće snositi odgovornost za drugoga – nego za sebe. Vladari su dužni bojati se Allâha, suditi po Šerijatu i biti pravedni prema ljudima. Građani su dužni bojati se Allâha, izvršavati svoje dužnosti – te izbjegavati zabranjene stvari. Pored toga su dužni slušati i pokoravati se muslimanskome vladaru i držati se džemata. To je ono što je obavezno.