Sve ilahije su zabluda a svaka zabluda je u Vatri

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko ove ilahije ne sadrže Širk i slične stvari, da li tvoj odgovor da one nisu dozvoljene znači da su zabranjene ili da su pokuđene?

Odgovor: Kod mene ne postoji pokuđena novotarija i zabranjena novotarija. Svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda je u Vatri. Poenta leži u tome da čovjek prije svega vjeruje u ovu osnovu koju podržava više hadîtha Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – dakle da je svaka novotarija zabluda a svaka zabluda je u Vatri, te da je kao drugo irelevatno pitati da li je izvjesno djelo koje pravedni Selefi nisu činili zabranjeno ili pokuđeno. Svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda je u Vatri.