Svaki Kufr djela nije manji Kufr

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Postoji li Kufr djela (Kufr `Amalî) koji je veći Kufr, kao na primjer Sudžûd kipovima i klanje za druge mimo Allâha…

Odgovor: zar je to manji Kufr? Zar je Sudžûd kipovima manji Kufr? Zar je klanje za nekoga drugoga mimo Allâha manji Kufr? To je veći Kufr. Šta je bilo pitanje?

Pitanje: Postoji li Kufr djela koji je veći Kufr, kao na primjer Sudžûd kipovima i klanje za druge mimo Allâha?

Odgovor: To je dakle veći Kufr. To je Kufr djela, ali je veći Kufr. Svaki Kufr djela nije manji Kufr; postoji Kufr djela koji je veći Kufr.