Sutrah treba biti malo sa strane

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Neka braća kada klanjaju stave sutru na desnu ili lijevu stranu i kažu da je to Sunnah.

Odgovor: Da, to je Sunnah; da ne klanjaš direktno prema sutri nego da bude malo sa strane.