Šutnja o Ahl-ul-Bid`a je saradnja sa Ahl-ul-Bid`a

Šutnja o Ahl-ul-Bid`a je saradnja sa Ahl-ul-Bid`a

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: Bajân mâ fî Nasîhati Ibrâhîm ar-Ruhajlî min al-Khalal wal-Ikhlâl, strana 39

Onaj ko šuti o sljedbenicima zablude, ko ih brani ili pravi kompromis sa njima upada u mnoge i velike greške, od kojih je jedna da poništava ono što smo upravo naveli. Druga greška je saradnja sa sljedbenicima zablude u grijesima. Treća greška je žrtvovanje, pa čak i ogovaranje istine i njenih ljudi.

Islâmu nije od koristi da postoje osobe Ahl-us-Sunnah koje su upale u iskušenja i greške općenito da bi (sljedbenike zablude) priklonili istini, ili zato što smatraju da oni pripadaju Ahl-us-Sunnah. To samo čini da sljedbenici zablude postanu još gori, arogantniji i agresivniji u zabludi. Činjenica je da su oni od toga dobili neshvatljivo mnogo. To uključuje odbranu onih koji pozivaju na ujedinjenje religija, bratstvo, vjersku jednakost, vjersku slobodu i druge sramote za koje ovdje nema mjesta da se navedu.

Sve je ovo poznato ljudima Ahl-us-Sunnah koji se bore i brane Qur’ân, Sunnah i Manhadž Selefa.