“Sunnah nije dokaz jer ga Allâh nije sačuvao kao Qur’ân”

“Sunnah nije dokaz jer ga Allâh nije sačuvao kao Qur’ân”

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Kako se pobija onaj ko govori da Sunnah nije dokaz jer postoje ahâdîth koji su slabi i izmišljeni – a da je to dokaz kao Qur’ân Allâh عز وجل bi to sačuvao kao što je sačuvao Qur’ân?

Odgovor: Onaj ko govori da Sunnah nije dokaz misleći sa time na sve što se pripisuje poslaniku صلى الله عليه وسلم, bilo da je Sahîh (autentično), Hasan (dobro) ili Da`îf (slabo), je u pravu sa jedne tačke gledišta, dok se pobija sa druge tačke gledišta.

Nije ispravno generalno reći da Sunnah nije dokaz. To je neophodno objasniti. Ono što se pripisuje poslaniku صلى الله عليه وسلم, a nije autentično, se u osnovi njemu nije ni trebalo pripisati – pa stoga nije ni ispravno reći da je to Sunnah poslanika صلى الله عليه وسلم. To se u osnovi odbacuje i to dakle nije ispravno stavljati u isti kontekst sa Sunnetom.

Što se tiče onoga što je autentično prenešeno od Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلم, to je bez sumnje dokaz. Da to nije dokaz, većina Šerijata bi bila nevažeća, jer se većina Šerijata zasniva na Sunnetu. Sunnah, kao što znaš, može sam po sebi biti osnova, može objašnjavati Qur’ân i objašnjavati ono što je dvosmisleno, ograničavati ono što je neograničeno i specifikovati ono što je generalno – i stoga bez sumnje predstavlja dokaz. Allâh عز وجل je rekao:

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Ko se pokori poslaniku, pokorio se i Allâhu” (4:80)

Allâh عز وجل je rekao:

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

“A onoga ko Allâhu i poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džahannamska” (72:23)

Allâh تعالى je rekao:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

“Ono što vam poslanik kao nagradu da, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite” (59:7)

Allâh تعالى je rekao:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

“Reci: ‘Ako vi Allâha volite onda mene slijedite, i vas će Allâh voljeti'” (3:31)

Mnogo ima âjât o ovome. Onaj ko odbija postupati prema Sunnetu je bez sumnje odbio postupati prema Qur’ânu, jer Qur’ân dokazuje da Sunnah sa kojim je poslanik صلى الله عليه وسلم došao i koji je autentično prenešen od njega spada u Allâhov Šarî`ah. Zbog toga je onaj ko je dao tu izjavu dužan da je ispravi i da kaže:

Ono što se pripisuje poslaniku صلى الله عليه وسلم je podijeljeno na dvije kategorije:

1) Kategorija koja nije Sunnah pa stoga ne predstavlja ni dokaz

2) Kategorija koja je Sunnah i stoga predstavlja dokaz

Što se njegovoga govora “da je to dokaz kao Qur’ân Allâh عز وجل bi to sačuvao kao što je sačuvao Qur’ân” tiče, to je tačno. Allâh تعالى to i jeste sačuvao, a sva hvala pripada Allâhu. Allâh je odredio da će u ovome Ummetu postojati imâmi i učenjaci koji će raspoznavati ono što je autentično od onoga što je slabo, na isti način kao što doktor raspoznaje smrtnu bolest od bolesti koja nije smrtna i kao što se čist čovjek raspoznaje od nečistoga. Oni su ih raspoznali i izučili, te objasnili šta je autentično a šta slabo.

Na taj način je učvršćen Sunnah, a sva hvala pripada Allâhu, i i dalje je čvrst i ispravan. Postoje knjige o čijoj su autentičnosti njihovih sadržajâ učenjaci saglasni, kao što su Sahîh al-Bukhârî i Sahîh Muslim. Ono što se u njima nalazi je autentično, do te mjere da neki učenjaci kažu da je ono što se u njima nalazi znanje, a ne samo iznošenje mišljenja. Ovo je zato što je Ummah saglasan o njihovome prihvatanju, a nemoguće je da ovaj Islâmski Ummah bude složan na neistini.