Sunnah je putovati sa familijom

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor: Šarh Sahîh al-Bukhârî (2/157)

Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je običavao putovati zajedno sa svojom familijom. Putem izvlačenja je međutim određivao koja bi od njegovih žena putovala sa njim.

Prema tome, putovati sa svojom familijom je od Sunneta i života Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.