Sunnah je posjetiti džamiju Qubâ’ i obaviti namaz u njoj

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li se odlasci Allâhovog poslanika  u džamiju Qubâ’ svake subote smatraju Sunnetom?

Odgovor: Da. Posjećivanje džamije Qubâ’ i obavljanje namaza u njoj svake subote smatra se Sunnetom. To međutim ne mora biti subotom; idi tamo kad možeš. To može biti subota, nedelja – ili bilo koji dan koji ti odgovara. To je Sunnah.