Sumnja u obavljeni namaz

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor:

Pitanje: Kada trebam klanjati Sabah, počnem sumnjati da li sam klanjao Jaciju ili ne. Koji propis važi ukoliko imam jak predosjećaj da sam klanjao, da nisam klanjao – ili ukoliko jednako osjećam i da sam klanjao i da nisam?

Odgovor: Sa Šerijatske tačke gledišta je osobi obavezno izvršiti dužnost ukoliko je njegova praksa da olako gleda na namaz ili da je nemaran prema njemu. U ovome slučaju će odmah klanjati Jaciju a zatim Sabah.

Ukoliko to međutim nije njegova praksa i on običava klanjati na vrijeme sa muslimanima ili, zbog nekoga razloga, kod kuće – u tome slučaju se ne treba obazirati na ovu sumnju. On je dakle treba ignorisati.