Sumnja o učenju sûre al-Fâtihah tokom namaza i nakon namaza

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Šta treba učiniti onaj ko tokom učenja Qur’âna (nakon sûre al-Fâtihah) posumnja da nije proučio sûru al-Fâtihah, te je stoga ponovi – a zatim ponovi i učenje Qur’âna nakon nje?

Odgovor: Ukoliko su opsesivne misli razlog sumnje, ne treba obraćati pažnju na to. Ukoliko razlog međutim nisu opsesivne misli, neka prouči sûru al-Fâtihah – da bude na sigurnom po pitanju jednoga od stubova namaza.

Što se tiče ponavljanja učenja Qur’âna (nakon sûre al-Fâtihah), to nije obavezno. Učenje Qur’âna nakon sûre al-Fâtihah je preporučeno, dok je al-Fâtihah jedan od stubova namaza. Nju međutim ne treba ponavljati; stubovi namaza se ne ponavljaju – osim u slučaju sumnje tokom namaza.

A ukoliko bi se sumnja pojavila nakon izvršenog `ibâdeta, to nema uticaj i na to ne treba obraćati pažnju.