Sumnja o gubljenju abdesta

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Sestra pita o onome ko posumnja u svoj abdest tokom namaza ili nakon namaza.

Odgovor: Ne treba se obazirati na sumnje o abdestu. Ukoliko je siguran da je uzeo abdest, ne može ga izgubiti sumnjom. Sigurna čistoća se ne gubi sumnjom, a sva hvala pripada Allâhu. Allâhov poslanik  je bio upitan o čovjeku koji je sumnjao da li je izgubio abdest ili ne, pa je rekao:

لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

»Neka ne napušta namaz dok ne čuje (puštanje vjetra) ili osjeti miris.« (al-Bukhârî 177 i Muslim 361)

To dokazuje da se sigurnost u osnovi ne gubi sumnjom.