Sumnja o gubljenju abdesta tokom `Umre

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Prije dvije godine sam obavljao `Umru. Na početku Tawâfa, prije završetka prvog kruga, osjetio sam da sam izgubio abdest. Ja sam međutim dovršio Tawâf i Sa`j. Koji je propis za tu `Umru? Da li je ona ispravna i šta sam sada dužan učiniti?

Odgovor: Sve dok nisi siguran da si izgubio abdest a prije toga si bio pod abdestom, u osnovi si i dalje pod abdestom. Tvoj Tawâf je stoga ispravan إِنْ شاءَ اللهُ.