Sudžûd as-Sahû zbog učenja naglas tokom Podne namaza ili Ikindije

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: http://www.alfawzan.ws

Pitanje: Da li imâm treba učiniti Sudžûd as-Sahû ako uči naglas tokom namaza koji se obavljaju po danu?

Odgovor: Preporučeno je, a nije obavezno. Preporučeno je, a nije obavezno učiniti Sudžûd as-Sahû ukoliko se uči naglas kada treba učiti u sebi ili obratno, ili ako se neki âjeti prouče pogrešno.