Sudžûd as-Sahû zbog sumnje da je klanjao rekat manje

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko posumnjam da sam klanjao rekat manje a zatim postanem siguran da nisam, da li sam zbog toga dužan učiniti Sudžûd as-Sahû?

Odgovor: Da, jer se desila sumnja i dvoumica u namazu – a to zahtijeva Sudžûd as-Sahû.