Sudžûd as-Sahû zbog čestog zaboravljanja u namazu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Često zaboravljam u namazu, pa zbog toga činim Sudžûd as-Sahû. Jedan čovjek mi je međutim rekao da stalno činjenje Sudžûd as-Sahû spada u opsesivne misli. Da li je to tačno?

Odgovor: Sudžûd as-Sahû se čini ukoliko se izostavi neka obaveza u namazu, kao na primjer ukoliko čovjek ustane (nakon drugog rekata) a ne ostane na prvom Tašahhudu. U tom slučaju će učiniti Sudžûd as-Sahû. Isto važi i za dodavanje; ukoliko na primjer ustane na peti rekat u namazu koji ima četiri rekata, ili na treći rekat u namazu koji ima dva rekata. Sudžûd as-Sahû se dakle čini ukoliko se izostavi (obaveza) ili doda nešto u namazu. To se dakle ne radi zbog opsesivnih misli. U tom slučaju je dovoljno zatražiti od Allâha zaštitu protiv Šajtâna. Sudžûd as-Sahû se obavlja isključivo ukoliko se iz zaborava izostavi (obaveza) u namazu, kao što je prvi Tašahhud, ili zbog ustajanja na dodatni rekat u namazu. Tada se čini Sudžûd as-Sahû.