Stupanje u brak radi dobijanja državljanstva nevjerničke zemlje

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (18/448)

Pitanje: Najlakši način da se dobije državljanstvo ove zemlje je da se oženi amerikanka. Mnogi stupaju u brak figurativno, u zamjenu za novac. Oni nemaju seksualni odnos sa ženama. Radi se isključivo o tome da se dobije državljanstvo na jednostavan način. Da li je ovaj fiktivni brak ispravan?

Odgovor: Taj bračni ugovor nije dozvoljen. To je laž i prevara. Takođe nije dozvoljeno uzeti državljanstvo nevjerničke zemlje. Već smo izdali fetvu o propisu za uzimanje državljanstva nevjerničke zemlje. Muslimanu nije dozvoljeno uzimanje državljanstva nevjerničke zemlje, jer to dovodi do ljubavi prema toj zemlji i saglasnosti sa njihovom neistinom.