Studiranje kod Muhammada Sa`îd Raslâna u Manûfijji

Studiranje kod Muhammada Sa`îd Raslâna u Manûfijji

Govornik: Šajkh Sâlih bin Sa`d as-Suhajmî

Izvor: 

Pitanje: Preporučujete li studiranje u Manûfijji kod Muhammada Sa`îd Raslâna?

As-Suhajmî: Koliko ja znam, on je jedan od najboljih Salafî šajkhova. Najjasniji je u Egiptu, koliko je meni poznato. Dr Muhammad Sa`îd Raslân ima najčistiji manhadž u Egiptu.

Pitanje: Savjetujete li da studenti putuju kod njega da bi studirali?

As-Suhajmî: Da, to je u redu.