Studirajte u državnim školama ali ne i u školama al-Ikhwân al-Muslimûn