Student u gradu sa svetištem

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ukoliko se u gradu studenta nalazi svetište, kakav treba biti njegov odnos prema tome?

Odgovor: On treba pozivati u Allâhovu vjeru i pojasniti da je to širk i da nije dozvoljeno. On dakle treba pojašnjavati i ustrajno savjetovati – ne bi li Allâh okoristio time. Neka ne ostavlja ljude smatrajući da od toga nema koristi i neka ne šuti ukoliko je u stanju pojasniti, savjetovati i širiti znanje.