Student treba čitati knjige od početka do kraja

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

Kao što sam rekao o Ibn Hadžarovoj definiciji “prihvatljivoga” (مقبول) prenosioca u knjizi “Taqrîb-ut-Tahdhîb”, taj izraz je specifičan za njega. On time misli da je prenosilac prihvatljiv u slučaju da se isti hadîth prenosi drugim lancem prenosilaca – dok se u protivnome smatra blagim prenosiocem. On je ovo napisao u predgovoru.

Mnogi koji danas studiraju znanje hadîtha međutim pročitaju samo neke dijelove knjige, a ne studiraju knjigu od početka do kraja – da bi bili upoznati sa terminologijom autora. Često se zna desiti da argumentuju hadîthom u čijem se lancu prenosilaca nalazi čovjek za kojega je Hâfidh Ibn Hadžar rekao da je “prihvatljiv”, ali to shvataju terminologijom arapskoga jezika, a ne terminologijom al-`Asqalânîja – dakle da je prihvatljiv u slučaju da se isti hadîth prenosi drugim lancem prenosilaca.

Ovaj student naiđe na hadîth u čijem se lancu prenosilaca nalazi prenosilac za kojega je Hâfidh Ibn Hadžar rekao da je “prihvatljiv”, te na osnovu toga argumentuje tim hadîthom – jer nije pročitao terminologiju u predgovoru. Zato sam spomenuo na početku da student mora biti upoznat sa terminologijom učenjaka.