Stubovi džumanske khutbe

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Koji su stubovi džumanske khutbe?

Odgovor: Stubovi su, kao što su spomenuli učenjaci:

1 – Reći “Alhamdulillâh”

2 – Izgovoriti dva šehadeta

3 – Donijeti salawâte na Allâhovog poslanika

4 – Proučiti jedan ili više âjeta iz Qur’âna

5 – Uputiti savjet koji će pokrenuti srca ljudi