Strpljenje supružnika sa međusobnim manama

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: Makânat-ul-Mar’ah fîl-Islâm, strana 634-635

Pitanje: Ja sam žena koja je poslušna svome mužu i držim se Allâhovih naredbi. Uprkos tome, on se meni nikada ne nasmije. On ne ispunjava svoje dužnosti prema meni kada je u pitanju opskrba odjećom. Zbog toga ja odbijam da sa njim imam spolni odnos. Činim li grijeh?

Odgovor: Allâh عز وجل je obavezao supružnike da žive zajednički život i da svako od njih ispunjava svoje dužnosti, tako da se usavršava bračni napredak. Supružnici su dužni da saburaju sa međusobnim manama i lošem suživotu, da ispunjavaju svoje dužnosti a da mole Allâha za svoja prava. To čini da brak opstaje.

Savjetujem te da saburaš sa manama tvoga muža, a da ti kao žena ispunjavaš svoje dužnosti. Kraj je – إن شاء الله – pohvale vrijedan. Ako žena ispunjava svoje dužnosti, moguće je da će muž početi da se stidi.