Štrajkovanje glađu je strani i nevjernički običaj

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

 

Pitalac: Da li je građanima, ili nekima od njih, dozvoljeno štrajkovanje glađu pred palatama vladara i pred vladarima u nadi da će oni ispuniti neke njihove zahtjeve?

al-Albânî: Štrajkovanje glađu?

Pitalac: Da, da štrajkuju glađu iz protesta i da stoje ispred palate tako da…

al-Albânî: Ne, to je strani i nevjernički običaj. Muslimanu nije dozvoljeno koristiti to kao sredstvo za iskazivanje nezadovoljstva u vezi sa nekim stvarima koje potiču od vlade.