Strah od Džînnâ

Strah od Džînnâ

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor: Fawâ’id min at-Tafsîr, strana 66-67

Pitanje: Koji je propis za strah od Džînnâ koji doživljavaju neki ljudi? Čujemo kako narod priča da treba spomenuti Allâhovo ime prilikom prosipanja vrele vode.

Odgovor: Strah od Džînnâ je kao strah od ljudi. Prirodni strah je u redu. Nema smetnje sa poduzimanjem sigurnosnih mjera i spominjanjem Allâhovoga imena u vezi sa jelom i pićem, tako da Šajtân ne prisustvuje jedenju i pijenju. Isto važi za spominjanje Allâhovoga imena prilikom ulaska u kuću, tako da Šajtân ne provede noć tu. Isto važi i za prosipanje vrele vode i spominjanje Allâhovoga imena i traženje Allâhove zaštite prilikom toga, da ga nešto ne bi pogodilo. Čovjek takođe ne treba jako zalupiti vrata ili činiti nešto nepotrebno, jer to može povrijediti Džinna.

Strah od Džînnâ je prirodni strah. Čovjek se štiti od njihovoga zla na isti način kao što se štiti od zla ljudi. Njih ne treba ogovarati. Oni se ne trebaju napadati, niti nepravedno tretirati. Onaj ko napadne čovjeka će i sam biti napadnut. Onaj ko ogovara čovjeka će i sam biti ogovaran. Na isti način kao što izbjegavaš zlo ljudi i njihove zavjere, lopove, tiranine i zlo tvoje okoline tako što si miroljubiv i misliš šta govoriš i radiš, takođe i Džinne trebaš tretirati na ovaj način.

Džinni su velika generacija. Među njima ima prkosnih griješnika, tiraninâ, nevjernika, novotara i dobrih muslimana. Obavezno je dakle štititi se od njihovoga zla. Zabranjeno ih je obožavati pored Allâha, bojati ih se skrivenim strahom ili misliti da oni raspolažu nečim u svemiru. Prilikom učenja Qur’âna treba tražiti zaštitu od Šajtâna da bi se izbjegle njegove spletke i prevare.