Strah i ugodnost u grobu

Autor: `Allâmah Muhammad bin `Abdillâh as-Subajjil

Izvor: Rasâ’il fîl-`Aqîdah wad-Da`wah, strana 193

Pitanje: Šta važi za osobu koja se strašno plaši i pita se kako će čovjek biti sam u grobu, u mraku, sa crvima oko njega? Da li će čovjek osjećati isti strah u grobu kao u ovome životu?

Odgovor: Jedino što će činiti da čovjek u grobu bude uplašen ili da osjeća ugodnost su njegova djela. Ako su njegova djela bila dobra, on će se zbog svojih djela osjećati ugodno. Njegov grob će se raširiti dokle dopire pogled. Do njega će dopirati dio milosti i mirisa Dženneta. Biti će mu ugodno i osjećati će veliku radost.

Što se tiče čovjeka sa lošim djelima, ništa ga neće uplašiti kao što će ga uplašiti njegova djela. Zbog toga je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم naredio da se zaštita od patnje u grobu traži u svakome namazu.

Molimo Allâha da nama i vama podari dobra djela, a da nas i vas zaštiti od kazne u grobu.