Stavljanje Qur’âna pored djeteta dok spava

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Moja sestra je nakon mnogo godina konačno dobila dijete. Kada ono spava, ona pored njega stavi Qur’ân da bi ga zaštitila od zlog oka, ljudi i džinnâ.

Odgovor: To nema osnovu. Qur’ân se ne treba koristiti kao hamajlija protiv Šajtâna i bolestî. Qur’ân treba veličati i poštovati, a ne treba ga koristiti na taj način. Ne treba ga dakle stavljati pored djeteta, bolesnika ili osobe koja spava. To nema osnovu.