Stavljanje cvijeća na mezare

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

U vezi sa time da li je Allâhov poslanik  zabranio stavljanje cvijeća na mezare, konkretna zabrana ne postoji – jer to djelo nije bilo poznato u vrijeme Allâhovoga poslanika . Mislim da je djelo prisvojeno od nevjernika. Od Allâhovoga poslanika  se međutim bilježi zabrana nečeg sličnog. On  je zabranio da se mezari podižu i grade. Cvijeće na mezarima podsjeća na to.

Stoga se cvijeće na mezarima osuđuje sa dvije tačke gledišta:

1 – Djelo je prisvojeno od nevjernika.

2 – Djelo podsjeća na ono što je Allâhov poslanik  zabranio, naime podizanje mezara.