Starac koji nije u stanju postiti želi dati svu hranu jednom siromahu