Stanje Rawâfidh se treba objašnjavati njihovim vlastitim knjigama

Stanje Rawâfidh se treba objašnjavati njihovim vlastitim knjigama

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: U zadnje vrijeme čujemo kako su Rawâfidh (Šije) sve aktivniji ovdje (ne znam da li misli na mjesto Nâdûr ili državu Maroko). Kako ćemo se zaštititi od njihovoga zla?

Odgovor: Tako što ćete objašnjavati njihovo stanje ljudima i upozoravati ljude protiv njih.

Kada se njihovo stanje objašnjava ljudima, treba objasniti da se njihova ideologija kao prvo zasniva na ogovaranju Qur’âna. Oni se sada pokušavaju izvući i osloboditi toga, ali to se nalazi u njihovim knjigama. Oni govore da je Qur’ân nepotpun i da Qur’ân koji nam je dostupan ne sadrži ni jedno jedino slovo koje se nalazi u Qur’ânu Fâtime.

Jednom nam je na islâmski univerzitet (u Madîni) došao Râfidhî iranac. To je bilo davno; a sjedio sam kod najvišeg odgovornog na univerzitetu za Da`wu. Rekao je da su oni naša braća i ovo i ono. Svašta je pričao i brbljao. Neki od naših Mašâjikh su krenuli pričati sa njim. Vidio sam kako je besmisleno pričati sa njim pa sam ih zamolio da pričam, a oni su mi to dozvolili.

Upitao sam ga šta oni smatraju o Qur’ânu. Rekao je da je Qur’ân Allâhov govor i da je potpun. Ja sam mu rekao da on to meni govori sada, ali šta se nalazi u njihovim knjigama? On je rekao da se u njima nalazi ono što mi je rekao. Rekao sam mu da to nije tačno, te da se knjiga “Fasl-ul-Khitâb fî Ithbâti Tahrîfi Kitâbi Rabb-il-Arbâb” nalazi u biblioteci pored nas – pa da je odemo uzeti i pročitati šta u njoj piše. Kada sam mu to rekao, ustao je i izašao prije nego što sam završio reći ono što sam želio.

Stanje ovih ljudi se treba objašnjavati njihovim vlastitim knjigama i knjigama njihovih imâmâ.