Stanje Ibrâhîma ar-Ruhajlî

Stanje Ibrâhîma ar-Ruhajlî

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî

Izvor: 

Pitanje: Kakvo je stanje Šajkha Ibrâhîma ar-Ruhajlî?

Odgovor: Ibrâhîm ar-Ruhajlî – da Allâh oprosti nama i njemu – ima mnogo grešaka. Trinaest grešaka, ili i više. Onaj ko je čitao moje pobijanje njega ih je vidio. Nisam međutim naveo sve greške.

Jedna od tih grešaka je njegova odbrana al-Qâsimîja, i to što smatra da je on od Ahl-us-Sunnah i da je Mudžtahid.

Od njegovih grešaka je i njegov govor da ne zabranjuje uzimanje znanja od osobe koja ne smatra novotarom Džahma bin Safwâna, o čijem su nevjerstvu učenjaci saglasni.

Postoje i mnoge druge katastrofe. Da sam ja rekao ono što on govori, ili samo dio toga, bilo bi obavezno upozoravati protiv mene.