Šta znači Wahhâbijjah i Džâmijjah?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:Pitanje: Ahl-ul-Bid`a su u svim vremenima ljagali Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah i davali im zastrašujuće nadimke, kao što su Mudžassimah, Hašwijjah i Mušabbihah, a danas ih nazivaju Wahhâbijjah i Džâmijjah. Kako se student treba odnositi prema ovim nadimcima i pojašnjavanju njih ljudima?

Odgovor: Neka kao prvo pojasni. Neki su možda obmanuti i ne znaju. Samo su čuli te stvari, a ne znaju šta u stvari znače. Takvima treba pojasniti istinu i da ova imena i nadimci nemaju osnovu i da su to samo spletke neprijatelja.

Neka im objasni šta su u stvari Wahhâbijjah i Džâmijjah, kako ih nazivaju. Neka im objasni, ili neka zatraži od njih da objasne; Vi kritikujete Wahhâbijjah, pa mi objasnite njihova načela. Oni to neće biti u stanju i samo će se zbuniti. Objasnite mi Džâmijjah i njihova načela, da ih mogu izbjegavati. Ništa neće moći navesti, jer se radi isključivo o nadimcima i ničem drugom. Obavezno je ostaviti te stvari, upozoravati na njih i ne ulaziti u njih.

Prvo dakle zatraži od osobe da ti objasni načela Wahhâbijjah i onih koje nazivaju Džâmijjah. Ne bude li to u stanju, upitaj ga kako može upozoravati protiv njih bez znanja o tome. Neka mu zatim objasni, jer je možda samo čuo a ne zna. Neka mu objasni šta predstavlja naziv Wahhâbijjah, da ne postoji grupa Džâmijjah i da je to samo prazan nadimak. Ne postoje Džâmijjah, a sva hvala pripada Allâhu. Nadamo se da smo svi u dobru i na istini.

Što se tiče nadimaka Mudžassimah, Hašwijjah i slično, oni nisu naškodili Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah – nego samo onima koji ih koriste. Sve dok su Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah na istini, nadimci Hašwijjah, Mudžassimah i drugi im ne škode. To im dakle ne škodi.