Šta znači ulazak u parlament?

Govornik: `Allâmah Muhammad Amân bin `Alî al-Džâmî (umro 1416)

Izvor:

 

 

Pitanje: Postoje mnoge grupe u našem islamskom i arapskom svijetu kojima je sada glavni cilj da uđu u parlament putem izbora, a poznato nam je da je to džâhilijjetski način vladanja. Šta nam savjetujete?

Odgovor: Parlamentarni život je u osnovi evropski, strani i neislamski. Poslanik se bira u parlament putem izbora. Znamo kako funkcionišu izbori. Iako ih nazivaju slobodnim i poštenim izborima, oni nisu ni slobodni ni pošteni. Radi se o kupovini glasova, favorizovanju, ulizivanju i drugim stvarima. To je poznata stvar.

Zatim, ako neko bude izabran za poslanika, mora se zakleti da će poštovati zakon. Taj zakon za koji se zakleo da će ga poštovati međutim nije islamski, nego sekularni. Upitaš li poslanika da li je njihov parlament zakonodavna ili izvršna vlast, šta će odgovoriti? Zakonodavna vlast. Drugim riječima, autoritet koji učestvuje sa Allâhom u zakonodavstvu i konkuriše Allâhu u zakonodavstvu. Da li je muslimanu dozvoljeno reći da je zakonodavac? Današnji članovi se nazivaju zakonodavcima i članovima zakonodavnih odbora. Kakve zakone donosiš? Zar nismo zadovoljni Allâhovim zakonom? Allâhov zakon se nalazi u Qur’ânu. Allâh ga je objavio u potpunosti. Krenemo li donositi zakone koji su u kontradiktornosti sa Allâhovim zakonom, to znači da nismo zadovoljni Allâhovim zakonom. Takvi parlamenti su uznevjerovali u Allâhovu Knjigu i rugaju se Allâhovoj Knjizi. Muslimanu koji je milostiv prema svom imanu nije dozvoljeno učestvovati u današnjem parlamentu. Parlament je uvijek parlament, iako se parlamentarne zemlje razlikuju u primjeni demokratije. Svi međutim u principu primjenjuju demokratiju, a značenje demokratije je vladavina naroda. Drugim riječima, ljudi okreću leđa Allâhu i Allâhovoj vjeri da bi sami sobom vladali. Oni smatraju da Allâhov zakon koji sadrži odmazdu, odsjecanje šake i bičevanje, nije prikladan za ovaj razvijeni svijet kojem su potrebni fleksibilni zakoni umjesto ovih definitivnih. Oni stoga umjesto odmazde propisuju doživotni zatvor, a zatim se kazna doživotnog zatvora smanjuje na deset godina zatvora, pa nakon nekoliko dana vidiš ubicu tvog oca kako hoda ispred tebe sa glavom na ramenu, jer ga je zakon pustio na slobodu. Zar ovo nije igranje sa Allâhovom Knjigom i nevjestvo u Allâhove zakone?

To je parlamentarni zakon. Stvar je vrlo jasna i nema potrebe za različitim mišljenjima, a Allâh zna bolje.