Šta znači Taqwâ i kako se uspostavlja?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Šta je Taqwâ, koje su njene granice – i kako musliman uspostavlja Taqwu u svim svojim djelima?

Odgovor: Taqwâ je stavljanje zaštite između čovjeka i Allâhove srdžbe i kazne; to je dakle zaštita koja ga štiti od toga. Ovo se postiže izvršavanjem Allâhovih naredbi a izbjegavanjem Njegovih zabrana. On dakle ostavlja neposlušnost Allâhu tražeći Allâhovu nagradu – te izvršava Allâhove naredbe tražeći Allâhovu nagradu. On ostavlja neposlušnost Allâhu iz straha od Allâhove عز وجل kazne. Ovo je veličanstvena i sveobuhvatna riječ. Allâh جل وعلا je rekao:

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ

“a najbolja je opskrba bogobojaznost!” (2:197)

Allâh njome odlikuje roba:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Najugledniji od vas kod Allâha je onaj koji Ga se najviše boji” (49:13)