Šta važi za onoga ko bez razloga prekine post u Ramadhânu?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

 

Pitanje: Prekinuo sam post tokom dana u Ramadhânu bez šerijatski opravdanog razloga. Trebam li napostiti jedan dan ili dva mjeseca?

Odgovor: Ne znamo kako je prekinuo post. Ukoliko je prekinuo post spolnim odnosom, a znao je da je to zabranjeno, mora se otkupiti oslobađanjem roba. Ne mogne li to učiniti treba postiti dva mjeseca zaredom, a ako ni to nije u stanju – treba nahraniti šezdeset siromaha. Ukoliko međutim nije prekinuo post seksualnim odnosom, treba učiniti pokajanje Allâhu i napostiti dan u kojem je prekinuo post.