Šta važi za daije koje huškaju omladinu protiv vladara i učenjaka?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li se hadîth “pozivači na vratima džehennema” odnosi na daije koje huškaju omladinu protiv vladara i učenjaka?

Odgovor: Na njih se odnosi da su Khawâridž i da pozivaju na zabludu. Oni pozivaju na zabludu, a onaj ko poziva na zabludu nosi na sebi grijeh te zablude – kao i grijehe svih onih koji je praktikuju.