Šta treba učiniti sa blagom koje je zakopano sa mrtvacem?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Postoji grob u kojem je čovjek ukopan sa blagom. Da li nam je dozvoljeno otkopati grob i izvaditi blago, uzimajući u obzir da vladar u našoj zemlji zabranjuje otkopavanje blaga na taj način?

Odgovor: Da. Ukoliko mrtvac bude ukopan sa imovinom, taj grob treba otkopati i uzeti imovinu. Nije dozvoljeno bacati imovinu, a ona mrtvome nije od koristi. Ona mu dakle nije od koristi, a samim tim što ne treba bacati imovinu, dozvoljeno je (otkopati grob i izvaditi blago) – osim u slučaju da će to prouzrokovati smutnju. Ukoliko će to prouzrokovati smutnju, ostavite ga.