Šta treba učiniti osoba koja ima seksualni odnos kada se prouči Adhân za Sabah u Ramadhânu?

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za osobu koja ima seksualni odnos kada se prouči Adhân za Sabah (u Ramadhânu)?

Odgovor: Obavezno mu je da odmah prestane i nije više ništa dužan učiniti.